x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

قالب‌های دیگر

مغالطه در گفتگوهای روزمره ما به فراوانی کاربرد دارد تا گفتگوهای مجازی و مجادلات رسمی. برای کسانی که دوست دارند در فضای مجازی با دیگران بحث و گفتگو کنند یا حتی در دنیای واقعی، شناخت مغالطات مرسوم امری لازم و ضروری است. این پرده نگار تلاش دارد مهمترین مغالطات رایج در گفتگوهای عمومی را تبیین و معرفی کند. 

سرفصل پرده نگار

  1. مغالطه یعنی چه؟
  2. پیچیده گویی
  3. سیاه و سفید نشان دادن
  4. توسل به نادانی
  5. کارشناسان معتقدند
  6. حمله شخصی
  7. شریک جرم کردن
  8. نظر اکثریت
  9. مصادره به مطلوب
  10. کاریکاتوری کردن استدلال حریف

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.