x

Graphist List

پژوهشگر- مدیر گروه مطالعاتی ذکری
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر فرهنگ بهتر
نویسنده و پژوهشگر
پژوهشگر- مدیر آموزش فرهنگ بهتر
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر- ویراستار
پژوهشگر، ایده‌پرداز، مدیر هنری
پژوهشگر و نویسنده

قالب‌های دیگر

شبهات عقیدتی گزاره‌هایی هستند که حق نمایند اما حق نیستند به همین دلیل آنها را شبهه نام نهاده‌اند. شناسایی این عقاید منحرف -که گاهی در قالب بدعت در دین ظاهر می‌شوند- بسیار ضروری است؛ زیرا در احادیث مساوی با کفر شمرده شده است. «شبهه وارد کردن، عبارت است از ارائه دلائل فاسد و توجیهات نادرست به منظور حق جلوه دادن باطل و بالعکس.

پرده نگار آماده شده زیر فایلی با کیفیت و قابل تغییر است که به منظور تدریس اساتید تهیه شده است. با توجه به این که معمولا همه مطالب در پرده نگار ذکر نمیشود، فایل پشتیبانی برای این پرده نگار ها تهیه شده که در آن همه آنچه استاد باید برای تدریس این درس بداند گردآوری گشته است.

 

سرفصل های پرده نگار:

•آسیب شناسی شبهات اعتقادی در فضای مجازی

•اهداف شبهات اعتقادی در فضای مجازی

•سنخ شناسی شبهات اعتقادی در فضای مجازی

•جایگاه پاسخگویی به شبهات در سیره دینداری

•پرهیز

•بی توجهی

•پاسخگویی کجا و چطور؟

•تکنیکهای پاسخگویی به شبهات در ارتباطهای دونفره

•تکنیکهای پاسخ به شبهات در ارتباطهای گروهی

مشتریان ما

برچسب ها

حق تالیف و انتشار محفوظ است.